Green Forest Advisors är experter på utveckling och finansiering av projekt och investeringar

Vi hjälper organisationer att förbättra sina interna processer kring skapande av projekt och innovationsutveckling. Vi hjälper er bli bättre på att identifiera nya idéer och underlätta resan mot en ny produkt/tjänst. Vi kan också hjälpa till att analysera passande marknader och strategier för att maximera värdet av den innovation som tagits fram.

Vi kan identifiera passande offentliga bidrag och stöd för de flesta typer av aktiviteter. Vi kan sedan hjälpa till med att utveckla högkvalitativa ansökningar och projekt, identifiera potentiella projektpartners och hantera kommunikationen med dem. Vi kan dessutom hjälpa till att koordinera den interna och externa kommunikation som krävs, samt assistera vid administrationen av projektet efter att det godkänts.

Innovationer och hållbar utveckling – Vi hjälper er förverkliga era idéer

Definitionen av vad som är en innovation är inte alltid så klar och kan innefatta allt från skapandet av både nya tjänster och produkter. Det är dock samtidigt tydligt att organisationer som arbetar systematiskt och uthålligt med innovation har högre omsättning, lön, vinst och förädlingsvärde per sysselsatt än organisationer som bara ägnar sig åt innovation tillfälligt eller inte alls.

Att tänka nytt, att tänka stort, och att försöka förstå vad för långsiktiga effekter en insats kan skapa, inte bara för sin egen organisation, utan även för samhället omkring, är det som särskiljer innovativa företag. Att dessutom ha processer på plats för att ta till vara på nya idéer och kunna omvandla dem till faktiska tjänster och produkter, ger en tydlig fördel oavsett marknad och verksamhet.

Offentlig finansiering – vi lotsar er genom djungeln av regler och krav

Ett flertal nationella och internationella myndigheter erbjuder bidrag och finansiering av insatser som syftar till att ta en ny idé till produkt/tjänst, eller som leder till ett mer hållbart samhälle. Bidragen slussas normalt ut via specifika utlysningar och program, med olika deadlines och kriterier för vilka projekt och sökande som kan få stöd. Man bör därför inte se dessa stöd som ett ”bidrag” utan snarare ett pris som ges till de absolut bästa projekten, projekt som kan visa på en långvarig, positiv effekt på dess målgrupp och allra helst, samhället i stort.

För att bäst kunna utnyttja de möjligheter som offentlig finansiering erbjuder, bör man som organisation arbeta strategiskt och försöka identifiera möjliga stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Nyheter

 

Satsning på smart mobility

Green Forest Advisors är nationell ambassadör för en pan-europeisk satsning på smart mobility som sker inom ramen för EIP-Smart Citities and Communities (http://ec.europa.eu/eip/smartcities/). Detta innebär att vi kan erbjuda svenska kommuner och städer möjligheten att delta i pilotprojekt med europeiska partners, där ny teknik och innovationer testas – kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

E-post: marcus@greenforestadvisors.com | Telefon: 0730 932 985