Om oss

Green Forest Advisors är experter på innovations- och affärsutveckling och skapande samt finansiering av projekt/investeringar. Vi hjälper er att som organisation bli bättre på att identifiera nya idéer, underlätta resan mot en ny produkt/tjänst samt identifiera passande marknader och strategier för att maximera värdet av vad ni skapat.

Vi hjälper er att kvalitetssäkra era interna processer kring skapande av projekt och innovationsutveckling. Vi kan sedan hjälpa till med kvalitetssäkring av en ny idé och skapandet av en affärsplan, hjälpa till med att ta fram högkvalitativa ansökningar och projekt, identifiera potentiella projektpartners, hantera kommunikationen med myndigheter men även den interna och externa kommunikation som krävs vid godkända projekt, samt assistera vid administrationen av projektet efter att det godkänts.

Green Forest Advisors är nationell ambassadör för en pan-europeisk satsning på smart mobility som sker inom ramen för EIP-Smart Citities and Communities (http://ec.europa.eu/eip/smartcities/). Detta innebär att vi kan erbjuda svenska kommuner och städer möjligheten att delta i pilotprojekt med europeiska partners, där ny teknik och innovationer testas – kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Dessutom samarbetar vi med flera andra nordiska och europeiska experter inom innovationsutveckling och finansiärer av större investeringar. Vi kan därmed hjälpa att skapa internationella konsortier och partnerskap inom många olika områden.

I vår värld är inget uppdrag för litet, eller för stort, så hör gärna av er så kan vi se om vi kan hjälpa till. Vår målsättning är alltid att ett första samtal leder till ett långsiktigt samarbete, där vi kan hjälpa er att växa och därmed göra världen runtomkring oss lite bättre.

E-post: marcus@greenforestadvisors.com | Telefon: 0730 932 985