Förverkliga din idé

Att omvandla en ny idé till en faktisk produkt/tjänst kan vara en lång och komplex process. Det är därför viktigt att man har en klar bild av vad som kommer att krävas samt hur man bäst förbereder organisationen inför det arbete som ingår. Framgångsrika, innovativa organisationer har rutiner och processer på plats för att effektivisera detta arbete och det är viktigt att dra nytta av de erfarenheter som finns internt. På så sätt kan processen från idé till kommersiell nytta bli så smidig som möjlig.

Arbetet med en eventuell ansökan om stöd innebär i sin tur en omfattande insats där projektet och dess innehåll måste belysas och presenteras i detalj. Det är viktigt att illustrera innovationsgrad och nyhetsvärde och detta måste därför även inkludera en omvärldsanalys och beskrivning av konkurrerande alternativ och lösningar. Det är avgörande att projektets upplägg stämmer in på myndighetens krav. Vilket kräver en kontinuerlig process för att säkerställa att projektbeskrivningen erbjuder ett visst spelrum och utrymme för förändringar under projektets gång.

Det är också viktigt att tänka på att bidrag och stöd finns tillgängliga i alla delar av utvecklingsarbetet, från förstudie till pilottester. Green Forest Advisors kan hjälpa att matcha planerade insatser mot möjliga bidrag i ett tidigt skede, och på så sätt säkerställa att ni kan dra nytta av de stöd som finns tillgängliga.

E-post: marcus@greenforestadvisors.com | Telefon: 0730 932 985